Lidmaatschap

Contributie:

De jaarcontributie is verdeeld in 3 perioden:
    -  september t/m december,
    -  januari t/m maart,
    -  april t/m juni
De contributie wordt vóóraf in rekening gebracht.

Bijkomende kosten, zoals de Bondscontributie en de bijdrage aan de turnpakjes van de wedstrijdgroepen (die de vereniging ter beschikking stelt),  worden in de periode januari apart geïnd.
Het inschrijfgeld is uiteraard eenmalig.

Automatische incasso:

De ledenadministratie brengt veel administratief werk met zich mee.
Wij vragen u daarom om ons toestemming te geven de contributie met eventuele bijkomende kosten te innen via een automatische incasso. U kunt dit aangeven op het inschrijvingsformulier d.m.v. het rekening-nummer en een handtekening van de rekeninghouder.

Als u van mening bent dat een bedrag ten onrechte is afgeschreven kunt u dit zelf via internetbankieren of via uw bankkantoor laten terugstorten.

Opzegging lidmaatschap:

Als u later als lid wilt bedanken, dan kunt u dat uitsluitend schriftelijk of per email doen bij de leden-administratie. Dit dient u wel minimaal één maand voor aanvang van de nieuwe contributieperiode te doen, dus één maand voor 1 januari, 1 april of 1 september.
Als u toestemming heeft gegeven voor automatische incasso, dan stopt dat zodra u schriftelijk heeft opgezegd.

Via de email   (sportenbijolympia@hotmail.nl)   zijn wij ook te bereiken om uw vragen te beantwoorden.