Wedstrijdturnen

Deze groep turnsters bestaat momenteel uit ruim 25 leden. Zij trainen een aantal keren per week met voorgeschreven- en vrije oefenstof op brug, balk, vloer en sprong om voor de wedstrijden het gewenste niveau te behalen.

(Selectiegroep Turnen en trainers seizoen 2016-2017)

Doelstelling van de wedstrijdgroep van Olympia is uitdrukkelijk het deelnemen aan wedstrijden op een passend, maar ambitieus niveau. Met veel plezier en enthousiasme wordt hieraan gewerkt.

Deelname aan deze lessen is voorbehouden aan talentvolle kinderen die door onze trainers getoetst zijn op voldoende turntalent. De wedstrijdgroep wordt geleid door speciaal hiervoor opgeleide trainers.
Om een goed wedstrijdniveau te kunnen bereiken, trainen de turnsters gemiddeld 5 uur per week, verdeeld over 2 verschillende dagen.

Ze nemen deel aan minimaal 4 wedstrijden per jaar.
Deze wedstrijden worden door Rayon, District of Regio van de KNGU georganiseerd.
De beste turnsters kunnen doorstromen naar provinciale of zelfs landelijke wedstrijden.

Zie ook: lesrooster en contributie.